За Нас

Медико-диагностична лаборатория “Харвей” е една от първите лаборатории, създадени в началото на реформата в здравеопазването през 2000 година.

От тогава изминаха години на упорит труд на целия колектив на лабораторията, усилия, насочени към създаването на лабораторията със модерна и съвременна апаратура и квалифициран персонал, което гарантира изключително качествени резултати.

МДЛ “Харвей” има договор с НЗОК и няма ограничение в приема на пациенти. Работим и със здравнонеосигурени пациенти срещу заплащане на изследванията. Работният график на лабораторията е всеки делничен ден от 8:00 до 17:00ч.

МДЛ “Харвей” работи според изискванията на медицински стандарти “клинична лаборатория” и “клинична микробиология”.