Медико-диагностична лаборатория

Нашите Услуги

Клинична Лаборатория

АНАЛИЗ НА КРЪВ

Пълна кръвна картина и ДКК на хематологичен анализатор
ДКК – микроскопски
Морфология на еритроцити – микроскопски
Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Кръвна захар
Глюкиран хемоглобин
Урея
Креатинин
Общ Билирубин
Директен Билирубин
Общ белтьк
Албумин
Пикочна киселина
Холестерол общ
HDL-холестерол
Триглицериди
LDL-холестерол

ЕНЗИМИ

АСАТ
АЛАТ
Алкална Фосфатаза
ГГТ
Алфа-амилаза
ЛДХ
Креатинкиназа

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Серумно желязо
Калций
Калий
Натрий
Хлориди
Калций
Фосфор
Магнезий

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

Протромбиново време
Фибриноген
АРТТ
Време на кървене
Време на съсирване

ХОРМОНИ
Щитовидни – FT3, FT4, TSH, Anti TPO
Полови – Prolactin, LH, FSH, Estradiol, Progesterone, Testosterone

АНАЛИЗ НА УРИНА

Специфично тегло
рН
Албумин
Захар
Кетотела
Билирубин
Уробилиноген
Кръв
Нитрити
Левкоцити
Седимент
Алфа амилаза

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Простатно-специфичен антиген (PSA)
Карциноембрионален антиген (CEA)
Алфа-фетопротеин (AFP)
Бета хорион гонадотропин
CA – 19-9
CA – 125
CA – 15-3

ДРУГА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИАГНОСТИКА

Микроалбуминурия
Окултни кръвоизливи
Хеликобактер пилори в кръв
Спермограма
Еозинофили в носен секрет

Микробиологични изследвания

Посявка на секрет /гърлен, носен, еякулат и др./
Посявка на урина /урокултура/
Антибиограма с биохимия
Микроскопско изследване
Гъбичкова култура
Чревни изследвания за детски заведения /микробиология и паразитология/
Чревни изследвания за здравна книжка /микробиология и паразитология/
Изследване на фецес за Кандида
Изследване на фецес за Йерсиния ентероколитика
Изследване на фецес за ЕРЕС, Shigella, Salmonella

Серологични изследвания

HIV 1/2
Бърз тест за Streptococcus pyogenes
Васерман
Клостридиум дифициле токсин А/В във фецес
Грип А/В тест
Chlamydia Trachomatis AG /антиген/
Лаймска болест
Кампилобактер тест
Фекален тест – Н.pуlori
Антистрептолизинов титър
Ревматоиден фактор
С-реактивен протеин
Инфекциозна мононуклеоза
Тест и Антибиограма за Микоплазма/Уреаплазма

Вирусологични изследвания

HbsAg
Anti HCV
Anti HAV IgM

Паразитологични изследвания

Паразитологично изследване на фецес
Токсоплазмоза
Ехинококоза