Медико-диагностична лаборатория

Нашите Услуги

Клинична Лаборатория

АНАЛИЗ НА КРЪВ

Пълна кръвна картина и ДКК на хематологичен анализатор
ДКК – микроскопски
Морфология на еритроцити – микроскопски
Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Кръвна захар
Глюкиран хемоглобин
Урея
Креатинин
Общ Билирубин
Директен Билирубин
Общ белтьк
Албумин
Пикочна киселина
Холестерол общ
HDL-холестерол
Триглицериди
LDL-холестерол

ЕНЗИМИ

АСАТ
АЛАТ
Алкална Фосфатаза
ГГТ
Алфа-амилаза
ЛДХ
Креатинкиназа

ЕЛЕКТРОЛИТИ

Серумно желязо
Калций
Калий
Натрий
Хлориди
Калций
Фосфор
Магнезий

КРЪВОСЪСИРВАНЕ

Протромбиново време
Фибриноген
АРТТ
Време на кървене
Време на съсирване

ХОРМОНИ
Щитовидни – FT3, FT4, TSH, Anti TPO
Полови – Prolactin, LH, FSH, Estradiol, Progesterone, Testosterone

АНАЛИЗ НА УРИНА

Специфично тегло
рН
Албумин
Захар
Кетотела
Билирубин
Уробилиноген
Кръв
Нитрити
Левкоцити
Седимент
Алфа амилаза

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Простатно-специфичен антиген (PSA)
Карциноембрионален антиген (CEA)
Алфа-фетопротеин (AFP)
Бета хорион гонадотропин
CA – 19-9
CA – 125
CA – 15-3

ДРУГА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИАГНОСТИКА

Микроалбуминурия
Окултни кръвоизливи
Хеликобактер пилори в кръв
Спермограма
Еозинофили в носен секрет

Микробиологични изследвания

Посявка на секрет /гърлен, носен, еякулат и др./
Посявка на урина /урокултура/
Антибиограма с биохимия
Микроскопско изследване
Гъбичкова култура
Чревни изследвания за детски заведения /микробиология и паразитология/
Чревни изследвания за здравна книжка /микробиология и паразитология/
Изследване на фецес за Кандида
Изследване на фецес за Йерсиния ентероколитика
Изследване на фецес за ЕРЕС, Shigella, Salmonella
Изследване на фецес Хеликобактер пилори
Изследване на фецес Ротавирус
Изследване на фецес Кампилобактер
Изследване на фецес Клостридиум дифициле

Серологични изследвания

HIV 1/2
Бърз тест за Streptococcus pyogenes
Васерман
Клостридиум дифициле токсин А/В във фецес
Грип А/В тест
Chlamydia Trachomatis AG /антиген/
Лаймска болест
Кампилобактер тест
Фекален тест – Н.pуlori
Антистрептолизинов титър
Ревматоиден фактор
С-реактивен протеин
Инфекциозна мононуклеоза
Тест и Антибиограма за Микоплазма/Уреаплазма

Вирусологични изследвания

HbsAg
Anti HCV
Anti HAV IgM

Паразитологични изследвания

Паразитологично изследване на фецес
Токсоплазмоза
Ехинококоза